Bell Schedules » Bell Schedule Regular Day

Bell Schedule Regular Day

Bell Schedule Regular Day High School
Description / Period Start Time End Time Length
1st Block 8:10 AM 9:40 AM 90 min
2nd Block 9:45 AM 11:15 AM 90 min
Lunch 11:15 AM 11:50 AM 35 min
3rd Block 11:55 AM 1:25 PM 90 min
E/R 1:25 PM 1:55 PM 30 min
4th Block 2:00 PM 3:30 PM 90 min